Zveřejněna nová verze Pokynů pro české příjemce pro OP Cíl EÚS ČR-Rakousko

10.06.2009: Byla zveřejněna nová verze Pokynů pro české příjemce dotace z programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika-Rakousko 2007-2013. Tyto Pokyny jsou platné od pondělí 8.6.2009.
 V sekci Dokumenty naleznete aktuální verzi.