Zveřejněny nové Pokyny pro české příjemce dotace

31.08.2009: Od 1.září 2009 je v platnosti nové vydání Pokynů pro české příjmce dotace z programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika
V sekci Dokumenty je zveřejněno nové vydání Pokynů pro české příjmce dotace z programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013. Tyto pokyny jsou závazné od 1. září 2009.