Zveřejněny nové Pokyny pro žadatele z programu Cíl EÚS Rakousko-ČR 2007-2013

29.07.2009: Od 1. srpna 2009 je platná nová verze Pokynů pro české žadatele. Mezi důležitou změnu patří úprava výše způsobilých výdajů u upomínkových předmětů a také nemožnost pořízení osobního vozidla.

Nové Pokyn jsou zveřejněny na stránkách v sekci Dokumenty.