Novinky

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 40

9. září 2013: Náměstek ministra pro místní rozvoj, Michal Janeba, navštívil dnes (9. září 2013) společně se saským státním ministrem životního prostředí a zemědělství Frankem Kupferem několik přeshraničních projektů v česko-saském ...

10. srpna 2012: Přehled změn dokumentů k zadávání veřejných zakázek nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách má pomoci českým kooperačním partnerům v rámci OPPS ČR-Sasko 2007 - 2013 lépe se zorientovat v jakém ...

30. července 2012: Formou metodického pokynu Národního orgánu bylo aktualizováno několik kapitol a příloh Příručky pro české kooperační partnery - podávání žádosti v programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou ...

28. června 2012: V souvislosti s aktualizací metodiky NOK v oblasti zadávání veřejných zakázek byla tato oblast upravena také v programu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem.

12. dubna 2012: Metodickým pokynem je aktualizována příloha č. 8b Příručky "Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek neupravených zákonem". Tato aktualizovaná verze Doplňujícího výkladu je platná pro všechna ...

4. ledna 2012: Upozorňujeme příjemce, že od 01.01.2012 platí nové finanční limity, které rozdělují veřejné zakázky na podlimitní a nadlimitní.

20. prosince 2011: Na stránkách programu byl zveřejněn Metodický pokyn, kterým se od 01.01.2012 aktualizují pravidla pro zadávání veřejných zakázek upravená v Příručce pro české kooperační partnery - realizace projektu.

8. srpna 2011: Všechny projektové žádosti v oblasti podpory "Opatření na odstraňování povodňových škod a na podporu preventivních opatření, související s povodní v srpnu 2010" došlé a dostatečně kvalifikované ...

8. srpna 2011: Doba realizace projektu bude u projektů podaných od 1. září 2011 zkrácena ze 3 na 2 roky. Důvodem pro tuto změnu je pokrok Programu a příprava úspěšného ukončení programového období.

8. srpna 2011: Upozorňujeme všechny žadatele a příjemce, že byla provedena aktualizace přílohy PPP č. 8a (Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem). Tyto aktualizované postupy jsou platné pro ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 40

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven