Aktualizace Náležitostí dokladování

07.07.2010: Centrum pro regionální rozvoj ČR aktualizovalo Náležitosti dokladování platné pro partnery v programu Cíl 3 Česká republika - Sasko. Příslušné aktualizované dokumenty včetně informace o konkrétních změnách naleznete na webových stránkách CRR ČR. 
Konkrétně došlo k aktualizaci word souboru "náležitosti dokladování Cíl3" a "sestavaRekapitulace mezd 2010" v návaznosti na aktualizaci Příručky pro žadatele. Změny spočívají v uznávání Náhrad za dovolenou průběžně, rozdělení sestavy na list jen pro dohody a DPČ a list jen pro pracovní poměry na částečný nebo plný úvazek pro projekt.
Vše naleznete na stránkách CRR ČR na tomto odkazu: www.crr.cz/cs/programy-eu/cil-3/nalezitosti-dokladovani/    .