Aktualizace Pokynů pro vyplňování soupisky

24.08.2010:
Dokument "Pokyny pro vyplňování soupisky výdajů pro české kooperační partnery" byl rozšířen. Byly doplněny zejm. informace o vyplňování sloupců Datum vystavení dokladu a Datum úhrady dokladu. Aktualizované Pokyny jsou dostupné na oficiálních stránkách Programu Cíl 3     v záložce Formuláře    .

24.08.2010