Aktualizace Příručky pro české kooperační partnery

26.02.2009:

Dne 1.10.2008 byla zveřejněna nová (aktualizovaná) verze Příručky pro české kooperační partnery - Podávání žádostí.

Dne 1.10.2008 byla zveřejněna nová (aktualizovaná) verze PŘÍRUČKY PRO ČESKÉ KOOPERAČNÍ PARTNERY - PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ (pdf - 400,50 KB), jejímž úkolem je pomoci potencionálním žadatelům k úspěšnému vypracování, podání a schválení projektové žádosti a následné úspěšné realizaci projektového záměru. Veškeré projektové žádosti předkládané po datu zveřejnění této verze musí být s touto verzí v souladu. Příručku, včetně jejích Příloh, naleznete v sekci Dokumenty.