Aktualizace dokumentu Náležitosti dokladování

04.04.2011:
Centrum pro regionální rozvoj ČR opět aktualizovalo Náležitosti dokladování platné pro partnery v programu Cíl 3 Česká republika - Sasko platné od 6.4.2011. Příslušné aktualizované dokumenty včetně informace o konkrétních změnách naleznete na webových stránkách CRR ČR. 
Konkrétní změny naleznete na stránkách CRR ČR na tomto odkazu: www.crr.cz/cs/programy-eu/cil-3/nalezitosti-dokladovani/    .

Ing. Romana Zelenková
04.04.2011