Aktualizace formuláře

25.03.2011:

V souvislosti se změnou trestního zákoníku byl upraven formulář "Prohlášení kooperačních partnerů".

Formulář je jednou z příloh k projektové žádosti a jeho úprava spočívá v aktualizaci odkazu na nový trestní zákoník. Formulář naleznete od 28.03.2011 na stránkách Programu http://www.ziel3-cil3.eu/cs/formulare/antragsstellung/index.html    .
25.03.2011
Ing. Romana Zelenková