Aktualizace postupů pro zadávání veřejných zakázek (Program ČR - Sasko)

08.08.2011: Upozorňujeme všechny žadatele a příjemce, že byla provedena aktualizace přílohy PPP č. 8a (Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem). Tyto aktualizované postupy jsou platné pro výběrová řízení vyhlášená od 01.09.2011, a to pouze u projektů, u nichž byla Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena 01.09.2011 a později.

Provedené změny jsou představeny v Metodickém pokynu níže.

Soubory ke stažení