OPPS ČR-Sasko: Aktualizace postupů v oblasti zadávání veřejných zakázek

28.06.2012: V souvislosti s aktualizací metodiky NOK v oblasti zadávání veřejných zakázek byla tato oblast upravena také v programu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem.
Změny byly provedeny v textu Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu a v přílohách č. 8a a 8b této příručky prostřednictvím metodického pokynu, který dané změny blíže specifikuje (viz níže). Platnost nových postupů byla stanovena od 1. července 2012. Doporučujeme všem příjemcům se s novými postupy blíže seznámit.
Více také na www.ziel3-cil3.eu    
28.06.2012