Aktualizace výkladu k veřejným zakázkám

28.02.2011:

Od 01.03.2011 vstupuje v platnost aktualizovaná verze dokumentu "Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013". Tento dokument je zároveň přílohou č. 08b Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu.
 

Od 01.03.2011 vstupuje v platnost aktualizovaná verze dokumentu "Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013". Tento dokument je zároveň přílohou č. 08b Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu.

Aktualizovaná verze přílohy č. 08b, včetně metodického pokynu NO, viz níže. Další informace na oficiálních stránkách programu www.ziel3-cil3.eu.
28.02.2011
Ing. Romana Zelenková

 
 

Soubory ke stažení