Cíl 3 ČR-Sasko: Aktualizace Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu

20.12.2011: Na stránkách programu     byl zveřejněn Metodický pokyn, kterým se od 01.01.2012 aktualizují pravidla pro zadávání veřejných zakázek upravená v Příručce pro české kooperační partnery - realizace projektu.
Metodický pokyn aktualizuje kap. 4.2 Příručky. U zadávacích řízení zahájených 1.1.2012 a později již nebude možné v případě užšího řízení pro omezení počtu zájemců využít náhodný výběr provedený losem. Zároveň u zadávacích řízení zahájených 1.1.2012 a později již nebude možné využít smluvní podmínky, jejichž účelem je zajištění povinnosti dodavatele (smluvní pokuty), jako dílčí hodnoticí kritérium.
19.12.2011