Konzultace pro zájemce o dotace z OP Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2007—2013

26.02.2009:

Společný technický sekretariát v Drážďanech zveřejnil na svých webových stránkách termíny plánovaných konzultací pro zájemce o získání podpory z OP Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 2007—2013.

Na české straně budou tyto konzultace poskytovány jednou měsíčně jednak ve spolupráci s Krajskými úřady Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje a také ve spolupráci s pobočkou Centra pro regionální rozvoj České republiky v Chomutově. Na saské straně budou konzultace poskytovány na jednatelstvích saských částí euroregionu v česko-saském pohraničí, a to taktéž jednou měsíčně.

U všech subjektů je ale možné domluvit si i individuální konzultace.

Odkazy