OPPS ČR-Sasko: Aktualizace Doplňujícího výkladu pro zadávání zakázek neupravených zákonem (příloha č

12.04.2012: Metodickým pokynem je aktualizována příloha č. 8b Příručky "Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek neupravených zákonem". Tato aktualizovaná verze Doplňujícího výkladu je platná pro všechna zadávací řízení zahájená dne 16.04.2012 nebo později. Další informace také na www.ziel3-cil3.eu    .
Zároveň upozorňujeme kooperační partnery na chybu v příloze č. 8a Příručky pro příjemce (Postupy pro zadávání zakázek neupravených zákonem), která byla zveřejněna dne 30.03.2012. Na straně 2 byla chybně uvedena předpokládaná hodnota zakázky u stavebních prací ve výši 3.000.000,- Kč. Správně má být hodnota 600.000,- Kč. Opravené Postupy pro zadávání viz níže nebo na www.ziel3-cil3.eu    .