OPPS ČR-Sasko: Aktualizace PPŽ

30.07.2012: Formou metodického pokynu Národního orgánu bylo aktualizováno několik kapitol a příloh Příručky pro české kooperační partnery - podávání žádosti v programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. Všem žadatelům doporučujeme se s provedenými úpravami důkladně seznámit.
Aktualizace je platná od 01.08.2012, podrobnosti k provedeným úpravám viz Metodický pokyn č. 1 k PPŽ a webové stránky Programu www.ziel3-cil3.eu    .


Ing. Romana Zelenková
30.07.2012

Soubory ke stažení