Pozastavení příjmu projektových žádostí

21.04.2010:

Příjem projektových žádostí bude od 05.05.2010 přechodně pozastaven.

Řídící orgán po dohodě s Národním orgánem rozhodl, že z důvodu revize rozpočtu programu bude příjem projektových žádostí od 05.05.2010 přechodně pozastaven. Pozastavení přijímání projektů v oblasti silničních staveb, protipožární ochrany a kulturní infrastruktury nadále trvá.
(21. duben 2010)