Přehled změn dokumentů k zádávání veřejných zakázek

10.08.2012: Přehled změn dokumentů k zadávání veřejných zakázek nespadajících pod zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách má pomoci českým kooperačním partnerům v rámci OPPS ČR-Sasko 2007 - 2013 lépe se zorientovat v jakém období od počátku realizace programu platila jaká pravidla. První list souboru obsahuje přehled změn Postupů pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou, druhý list souboru obsahuje přehled změn a aktualizací Doplňujícího výkladu k postupům pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb a třetí list souboru obsahuje přehled změn a aktualizací textu Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu (kap. 4.2). Dokument je ke stažení také na oficiálních webových stránkách programu www.ziel3-cil3.eu    .

Soubory ke stažení