Příjem projektových žádostí již také v prioritní ose 1

10.12.2010:

Předkládání projektových žádostí je od 2. prosince 2010 opět možné také v prioritní ose 1. Z předkládání žádostí je vyňata oblast regionálních a místních komunikací a oblast záchranných služeb, ochrany před katastrofami, protipožární ochrany a bezpečnosti (s výjimkou opatření na opravy z důvodu srpnových povodní). Zde není možné až do dalšího rozhodnutí předkládat žádosti.