Putovní výstava a brožura k Programu Cíle 3 je k dispozici od 5. března 2009.

15.05.2009:  

Informace k putovní výstavě najdete zde    .
Informace o brožuře najdete zde    .

Monitorovací výbor schválil další projekty

Na zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo v úterý 24. února 2009 v Drážďanech v Saské rozvojové bance-dotační bance-, bylo schváleno dalších 17 projektů s dotací ve výši zhruba 10,5 mil. € prostředků EU. Více informací naleznete v tiskové zprávě.    

Údaje k projektům, které jsou realizovány, jsou zveřejněny v seznamu příjemců.    

Projektové žádosti mohou být podávány průběžně.
Formulář žádosti k získání dotace z Programu Cíl 3 a další podklady naleznete v rubrice formuláře - podání žádosti    .
Formuláře potřebné při realizaci projektu naleznete v rubrice realizace projektu    .

Termíny zasedání Monitorovacího výboru v roce 2009 a další orientační termíny pro podání žádosti naleznete v tabulce termínů    .
V této souvislosti chceme upozornit na to, že termín projednání Vašeho projektu na Monitorovacím výboru také závisí na komplexnosti a kvalitě předložených podkladů a počtu došlých žádostí.

Zdroj informací: http://www.ziel3-cil3.eu/de/index.html