Termíny pro podání žádostí

21.05.2009: Projektové žádosti mohou být podávány průběžně. Pro orientaci byly stanoveny termíny. Termínem se rozumí datum, kdy by měla být projektová žádost podána na Společný technický sekretariát příp. na příslušný krajský úřad (v případě českých lead partnerů), aby mohla být projednána na nejbližším zasedání Monitorovacího výboru     .
Monitorovací výbor rozhoduje o poskytnutí podpory pro přeshraniční projekt v rámci společného "Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013".

Termíny zasedání Monitorovacího výboru v roce 2009 a s tím související termín pro podání žádosti naleznete v tabulce    . Upozorňujeme, že projednání Vaší žádosti na zasedání Monitorovacího výboru závisí také na komplexnosti a kvalitě předložených podkladů a na počtu podaných projektových žádostí.

Zdroj informací: http://www.ziel3-cil3.eu/de/index.html