Zveřejnění nové verze Příručky pro příjemce

15.06.2011: Dne 01.07.2011 vstoupí v platnost nová verze Příručky pro české kooperační partnery - realizace projektu, která přináší některé změny.
Upozorňujeme české kooperační partnery zejm. na nové postupy při realizaci zadávacích řízení a na povinnost předkládání Zpráv o zajištění udržitelnosti. Nová verze Příručky je na stránkách Programu www.ziel3-cil3.eu     ke stažení již nyní, aby příjemci měli čas seznámit se se změnami.