Anketa o rozdělení Strukturální fondů mezi regiony EU (OPPA)

18.08.2011: Anketa publikovaná na webových stránkách OPPA se tentokrát zajímá, jak byste rozdělovali prostředky z fondů EU mezi jednotlivé unijní regiony.
Aktuálně v rámci EU probíhá diskuse o tom, jak by měla tzv. politika soudržnosti (nebo také kohezní politika) fungovat po skončení právě běžícího programového období. Rozhoduje se, jakým regionům a na jaké cíle by prostředky měly být poskytnuty. Existují názory, že smysl fondů EU spočívá v tom, aby pomohly slabším regionům přiblížit se těm hospodářsky více vyspělým. Jiný náhled pak je, že Strukturální fondy mají posilovat Unii jako takovou (podporovat její konkurenceschopnost), což nevylučuje poskytování peněz i do bohatších regionů. 

Více informací naleznete zde: Anketa o rozdělení Strukturální fondů mezi regiony EU