Formulář pro zpracování projektu pro 2. výzvu je k dispozici

15.05.2009: V úterý 5. května byla otevřena 2. výzva k předkládání projektových žádostí OPPA. Na webových stránkách https://www.eu-zadost.cz     je od tohoto dne přístupný elektronický formulář žádosti platný pro 2. výzvu OPPA.

Formulář pro 2. výzvu naleznou zájemci v rámci sekce Operační program Praha - Adaptablita pod názvem OP PA - 2. výzva.

Pro práci se systémem Benefit7 se musíte v tomto systému registrovat. Po přihlášení do Benefitu7 můžete založit novou žádost. Jednu žádost může editovat více osob, které se podílí na přípravě projektu, ovšem všichni musí být registrováni v systému Benefit7 a musí mít k žádosti editační práva. Právo nahlížet do textu rozpracované žádosti a případně ho i upravovat přiděluje vlastník žádosti, tj. ten, kdo projektovou žádost v systému založit. 

Pokyny k vyplnění projektové žádosti

Program Benefit7 obsahuje on-line nápovědu. Pokud se vám ovšem lépe pracuje s nápovědou ve formě psaného textu, můžete využít Pokyny k vyplnění projektové žádosti OPPA, které hlavní město Praha zpracovalo pro práci s formulářem platným pro 2. výzvu. 

Poskytování pomoci při práci s Benefitem7

Pokud byste v Pokynech k vyplnění projektové žádosti, ani v nápovědě přímo v programu Benefit 7, nenašli řešení na případné problémy, které budete mít s prací s formulářem, kontaktujte nás emailem na adrese benefit7.oppa@cityofprague.cz

Předložení projektu 

Žádost musí být odevzdána jednou v listinné podobě. Po finálním uložení elektronické podoby projektové žádosti je nutné žádost vytisknout, podepsat statutárním zástupcem žadatele a statutárními zástupci partnerů (nebo jinými oprávněnými osobami) a předložit oddělení Evropského sociálního fondu odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Listinná podoba žádosti musí mít stejný Klíč žádosti a Klíč verze jako elektronická forma. Tyto kódy žádostem přiděluje program Benefit7.

Projektová žádost musí být v elektronické podobě v programu Benefit7 finálně uložena před termínem uzávěrky příjmu projektových žádostí, tj. před 14.7.2009 ve 14... hodin. Žádost, která bude v elektronické podobě finálně uložena po tomto termínu, bude vyřazena z procesu hodnocení v průběhu formálního posouzení.

Jednotlivé listy žádosti musí být pevně spojeny, přelepeny přelepkou a přes přelepku podepsány oprávněnou osobou žadatele tak, aby nebylo možné ze žádosti vyjmout listy bez poškození přelepky s podpisem.

Zdroj informací: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html