Pokyn k monitorovacím ukazatelům a monitorovací list OPPA

19.02.2009: Abychom příjemcům podpory usnadnili agendu sledování výsledků a výstupů projektů, připravili jsme Metodický pokyn k vykazování monitorovacích ukazatelů OPPA. Jedná se o jednoduchý přehled toho, jaké ukazatele je na úrovni projektu nutné sledovat, specifikování toho, co přesně se pod jednotlivými názvy ukazatelů skrývá a také do jak detailní úrovně statistiky OPPA v oblasti ukazatelů sahají.