Schválení podpory pro projekty ze 3. výzvy (OPPA)

18.09.2010: Ve čtvrtek 16. září schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy poskytnutí podpory na vybrané projekty předložené v rámci 3. výzvy OPPA. Ukončilo tak výběrový proces, který začal 21. dubna letošního roku. Souhlas pražských zastupitelů byl jeho posledním krokem a schváleným projektům jsou na základě něho nabízeny k podpisu smlouvy o poskytnutí financování.
Celkem bylo schváleno 124 projektů, přičemž celková podpora z OPPA pro tyto projekty dosahuje 454 milionů korun. Byly přiděleny veškeré prostředky, které byly v rámci 3. výzvy k dispozici.

Pro případ, že by některý z předkladatelů projektu, na který byla schválena podpora, přestal mít o realizaci projektu zájem, byly Zastupitelstvem hl. m. schváleny také tzv. zásobníky projektů. Celkem je v zásobnících 24 projektů, podpora pro ně dosahuje souhrnně 78 milionů korun.

Více informací naleznete zde: Schválení podpory pro projekty ze 3. výzvy