Ukončení expertního posouzení projektů PO 2 a PO 3 z 1. výzvy OP Praha Adaptabilita

19.02.2009: V pondělí 18. sprna bylo ukončeno expertní posouzení projektových žádostí předložených v 1. výzvě v rámci prioritní osy 2 (Podpora vstupu na trh práce) a prioritní osy 3 (Modernizace počátečního vzdělávání). Pro zbývající skupinu (tj. prioritní osu 1 - Podpora rozvoje ekonomiky znalostí) se aktuálně předpokládá ukončení expertního posouzení žádostí do konce měsíce srpna.
Zdroj: OP Praha Adaptabilita, Zobrazit celý článek