Výsledky výběrových komisí pro PO 2 a PO 3

19.02.2009: V posledním srpnovém týdnu zasedaly výběrové komise pro prioritní sou 2 (Podpora vstupu na trh práce) a prioritní osu 3 (Modernizace počátečního vzdělávání). Výsledkem jejich práce jsou seznamy projektů doporučených k financování a seznamy projektů doporučených k zařazení do zásobníku.