Zaslání projektového záměru ke konzultaci

15.05.2009: Podmínkou osobní konzultace projektu, který vaše organizace připravuje pro 2. výzvu, s pracovníky odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy je poskytnout základní koncept projektu (nebo dotazy, které byste potřebovali zodpovědět) pracovníkům minimálně 3 dny před termínem domluvené schůzky.

Podrobnosti o projektu a také konkrétní otázky, které potřebujete zodpovědět, můžete příslušnému pracovníkovi zaslat emailem nebo můžete využít formulář projektového záměru, který je k dispozici na těchto webových stránkách. Do formuláře můžete do vybraného pole vložit i konkrétní otázky, které se daného tématu týkají. 

Formulář projektového záměru

Formulář pro zadání projektového záměru je k dispozici na těchto webových stránkách. Je ovšem k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Registraci (anebo přihlášení – pokud už jste se do systému dříve zaregistrovali) proveďte v pravém horním rohu v modrém boxu pod logy EU a hlavního města Prahy. 

Vložení nového projektového záměru

Pro přihlášeného registrovaného uživatele je v sekci "Projektové záměry" (ve vodorovném menu pod spodním okrajem fotografie v záhlaví stránek) aktivní odkaz na formulář pro vložení nového projektového záměru a také se zobrazuje přehled dříve vložených projektových záměrů.
Nezapomeňte po ukončení editace údajů ve formuláři projektového záměru vše uložit (kliknutím na tlačítko „Uložit“.). 

Odeslání projektového záměru pracovníkům magistrátu

To, že projektový záměr vyplníte a uložíte, neznamená, že ho už mají k dispozici pracovníci odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy.
K odeslání záměru jakožto podkladu pro konzultace slouží tlačítko „Odeslat ke konzultaci“, které je v pravém dolním rohu pod formulářem. Teprve poté, co pomocí tohoto tlačítka údaje odešlete, jsou předané pracovníkům magistrátu. (Nahoře nad formulářem se vám informace o odeslání zobrazí červeným písmem). Systém zajistí, aby se odeslaný projektový záměr doslat k pracovníkovi, který pracuje v týmu příslušné prioritní osy, v rámci níž projekt připravujete, případně pracovníkovi, se kterým máte domluvenou konzultaci. 

Reakce na odeslaný projektový záměr

Pokud máte domluvenou konzultaci a projektový záměr posíláte jako podklad pro tuto konzultaci, budou doporučení a komentáře k vašemu záměru diskutovány během konzultace; v těchto případech nebude zasílán email s doporučeními.
V případě, že projektový záměr zasíláte ke konzultaci sám o sobě (tj. není podkladem k osobní schůzce), obdržíte v řádu dnů na emailovou adresu, kterou máte v systému zaregistrovanou, komentář odpovědného pracovníka odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy.

Zdroj informací: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html