Změna ve formuláři přílohy 5A monitorovací zprávy

15.05.2009: Od 18. května vstupuje v platnost verze 1.1 monitorovací zprávy. Oproti původní monitorovací zprávě se liší pouze ve formuláři přílohy č. 5A - Rozpis mzdových výdajů. Žádné jiné změny se ve formuláři zprávy ani jejích příloh neobjevily
Veškeré formuláře související s monitorovací zprávou jsou k dispozici v článku Monitorovací zpráva     v sekci Formuláře a loga     v oddílu Pro příjemce    .

Důvod změny

Úprava přílohy č. 5A - Rozpis mzdových výdajů má za cíl zpřehlednit zapojení zákonných náhrad za dobu pracovní neschopnosti, které zaměstnavatelé poskytují zaměstnancům z vlastních zdrojů, do způsobilých nákladů projektu.

Protože je formulář monitorovací zprávy a jejích příloh chápán jako jeden celek, vydalo hlavní město Praha novou verzi monitorovací zprávy i pokynů k jejímu vyplnění, ačkoli věcně se změna dotkla jen jedné z příloh monitorovací zprávy.

Závaznost formuláře 5A

Formát toho, jakým způsobem bude příjemce podpory prokazovat mzdové výdaje v rámci projektu, není závazně stanovený. Příloha č. 5A monitorovací zprávy je z tohoto pohledu pomůckou. Nutné je to, aby přehled mzdových výdajů vždy obsahoval, veškeré nezbytné údaje pro vyúčtování výdajů projektu. Protože je ovšem příloha č. 5A - Rozpis mzdových výdajů projektu strukturovaná tak, aby pracovníci odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy mohli kontrolu způsobilých mzdových výdajů provést co nejjednodušeji, doporučujeme používání formuláře 5A.

Použití starého formuláře 5A

Pokud některý z příjemců v blízké době odevzdá v rámci monitorovací zprávy rozpis mzdových výdajů zpracovaný do dříve platného formátu, nebude to na překážku. Podstatné je, aby údaje vyplněné do rozpisu mzdových výdajů byly správné.

Jestliže jste ovšem ještě nezačali formulář 5A zpracovávat, využijte, prosím, novou strukturu rozpisu mzdových výdajů, která je aktuálně k dispozici.

Zdroj informací: http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html