1.VÝZVA OPPK

01.02.2011: Popis podporovaných aktivit, skupiny oprávněných příjemců pomoci, způsob předkládání žádosti a další informace naleznete ve schválených textech výzev pro všechny tři prioritní osy, resp. pro všech sedm oblastí podpory programu OPPK.
Stránka: Operační program Praha – Konkurenceschopnost/Výzvy
Více informací naleznete zde: 1.VÝZVA OPPK