Formulář žádosti Benefit

05.05.2011: Projektová žádost OPPK musí být vyplněna v předepsaném elektronickém formuláři v programu Benefit7, který se vyplňuje on-line.
Stránka: Operační program Praha – Konkurenceschopnost/Pro příjemce
Více informací naleznete zde: Formulář žádosti Benefit