Informace o 2. výzvě OPPK

15.05.2009: Hlavní město Praha uzavřelo v pátek 27.3.2009 druhou výzvu na podávání projektů v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Bylo podáno celkem 233 projektů s celkovým požadavkem 5,3 miliardy korun. Na celou výzvu jsou přitom k dispozici 2 miliardy korun.
V jednotlivých oblastech podpory bylo předloženo:
 

Oblast podpory         počet projektů           celkové způsobilé výdaje            výše alokace

Obl. podpory 1.1                     6                                505,9 mil. Kč                          450 mil. Kč

Obl. podpory 1.2                   16                                158,0 mil. Kč                            80 mil. Kč

Obl. podpory 2.1                   32                           1 078,1 mil. Kč                          400 mil. Kč

Obl. podpory 2.2                   16                                322,6 mil. Kč                          80 mil. Kč

Obl. podpory 3.1                   47                              2 612,1 mil. Kč                     1 050 mil. Kč

Obl. podpory 3.3                   116                              677,3 mil. Kč                        150 mil. Kč

 
Největší zájem byl o investice do podnikatelských projektů, a to zejména do inovace a modernizace výroby, vybavení zdravotnických zařízení či zlepšení datových služeb. Podnikatelé předložili 116 žádostí požadujících 677 miliónů korun. Hl. m. Praha může rozdělit 150 miliónů korun.
 
Snaha ušetřit na výdajích za energie se také projevila v rekordním zájmu o dotace na projekty využívající obnovitelné zdroje a snižování energetické náročnosti. Šestnáct žádostí na instalace solárních systémů, tepelných čerpadel a podobných zařízení pro školy a úřady obsahuje celkový požadavek 322 miliónů z evropských fondů a reálně však může být přiděleno pouhých 80 miliónů korun.
 
Poměrně velký počet zájemců se uchází o dotace také v oblasti výzkumu a vývoje. O vybavení laboratoří, inovační centra, experimentální výzkum a rozvoj aplikovaných věd má zájem celkem 47 žadatelů, kteří na své projekty žádají přes 2,6 miliard korun. Hl. m. Praha má pro tuto oblast připravenu jen 1 miliardu korun.