Informace o připravované 8. výzvě OPPK

20.04.2011: Řídící orgán OPPK aktuálně dokončuje přípravu 8. výzvy k předkládání projektových žádostí. Protože ještě neproběhlo schválení této výzvy Radou hl. m. Prahy, může ještě dojít k úpravě jejího nastavení.
Stránka: Operační program Praha – Konkurenceschopnost/Aktuality
Více informací naleznete zde: Informace o připravované 8. výzvě OPPK