Nová osnova a metodika pro studii proveditelnosti OPPK

19.02.2009: Řídící orgán dne 31. 10. 2008 vydal novou metodiku a závaznou osnovu pro zpracování studie proveditelnosti, které představují povinné přílohy všech žádostí o finanční podporu z programu OPPK.