Nový formulář a pomůcka pro zadávací řízení (OPPA)

01.03.2011: Změny v pravidlech OPPA pro zadávací řízení, které přinesla verze 1.7 Projektové příručky, bylo nutné promítnout také do formuláře zápisu z průběhu zadávacího řízení.