Obvyklé ceny a mzdy

04.05.2011: Efektivita výdajů je jednou z podmínek čerpání prostředků z OPPA, pro žadatele jsme připravili seznam obvyklých sazeb v oblasti osobních výdajů na pracovníky podílející se na realizaci projektu a seznam obvyklých cen pro nejčastěji pořizované vybavení a zařízení.
Stránka: Operační program Praha – Adaptabilita/Pro příjemce
Více informací naleznete zde: Obvyklé ceny a mzdy