Obvyklé ceny v oblasti osobních výdajů - OP Praha Konkurenceschopnost

19.02.2009: Mezi základní pravidla způsobilosti výdajů patří přiměřenost tzn., že výdaje musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým v souladu s principem hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Dodržení těchto pravidel je kontrolováno již při samotném výběru projektů a při monitorování postupu realizace projektů.
Zdroj: OP Praha Konkurenceschopnost, Zobrazit celý článek