Pravidla realizace projektů OP Praha Konkurenceschopnost

19.02.2009: Projektová příručka představuje základní informační zdroj žadatelů o dotaci na projekty v OPPK. Obsahuje informace o náležitostech projektů, povinných přílohách a dalších podmínkách, jež musí žadatel splnit, aby mohl čerpat dotace.
Zdroj: OP Praha Konkurenceschopnost, Zobrazit celý článek