Pravidlo de minis v aplikaci Benefit7 u OP Praha Konkurenceschopnost

19.02.2009: U projektů, které zakládají veřejnou podporu podle pravidla de minimis, odpovídá výše dotace 80 % celkových způsobilých výdajů. Těchto 80 % celkových způsobilých výdajů nesmí přesáhnout částku 200 tis. EUR přepočtenou kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, jež platí ke dni poslední finalizace projektové žádosti.
Zdroj: OP Praha Konkurenceschopnost, Zobrazit celý článek