Procedury per rollam mezi 1. a 2. jednáním Společného monitorovacího výboru

25.11.2011: V první skupině byla schválena kritéria pro výběr projektů Technické pomoci OPPK, kritéria formálního posouzení individuálních projektů OPPK a kteritéria pro výběr projektů Technické pomoci OPPA.