Projektová příručka verze 4.0 pro 8. výzvu OPPK a aktualizované přílohy D, I, J a L

04.05.2011: Dne 3. 5. 2011 byla zveřejněna nová verze Projektové příručky včetně přílohy D, I, J a L.
Stránka: Operační program Praha – Konkurenceschopnost/Pro příjemce