Schválení projektů 2. výzvy oblasti 1.1 a 2.2

24.06.2009: Seznam podpořených projektů

 

 

 pdf_small.gif Schvalene_projekty_2.výzva_1.1_a_2.2.pdf    

 

S úspěšnými příjemci podpory budou v následujících týdnech uzavírány smlouvy o spolufinancování.

 

Oblast podpory
Předložené projekty
Projekty nesplňující formální náležitosti
Projekty nedoporučené k financování dle kontroly způs. výdajů, ex-ante kontroly
Projekty nesplňující limitní bodovou hranici
Projekty doporučené k financování
Přidělená podpora v mil. Kč
1.1
6
0
0
0
6
470,5
2.2
16
3
1
3
9
183,4
22
3
1
3
15
653,9