Zasedání monitorovacího výboru (OPPA)

11.05.2011:

Na webových stránkách Operačního programu Praha - Adaptabilita byly zveřejněny záznamy ze zasedání monitorovacích výborů. 

Seznam všech zasedání a záznamů ze zasedání naleznete zde.    

Dne 30. března 2011 proběhlo sedmé zasedání Společného monitorovacího výboru. Na tomto zasedání byly schváleny Výroční zprávy obou operačních programů. Dále byla projednána změna statutu Společného monitorovacího výboru.

Více informací naleznete zde: Sedmé zasedání