Ukončení 8. výzvy OPPK pro oblast podpory 1.2 a 3.1

05.07.2011: Dne 30. 6. 2011 skončil termín pro předkládání projektů v rámci 8. výzvy OPPK pro oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb a 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Informace byla publikována na webových stránkách OPPK.