Ukončení 7. výzvy OPPK

12.08.2010: Dne 9. 7. 2010 skončil termín pro předkládání projektů v rámci 7. výzvy OPPK pro oblast podpory 2.1. Revitalizace a ochrana území. Bylo předloženo 10 projektových žádostí s celkovými zdroji připadajícími na způsobilé výdaje ve výši 356 403 953,53 Kč.
V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí projektových žádostí.

Více informací naleznete zde    .