Výroční zpráva OP Praha Konkurenceschopnost

19.02.2009: Dne 4. června 2008 byla na 2. zasedání Společného monitorovacího výboru schválena výroční zpráva programu OPPK, která obsahuje výsledky realizace programu za rok 2007.
Zdroj: OP Praha Konkurenceschopnost, Výroční zpráva ke stažení