Výzva k předkládání nabídek

19.02.2009: Magistrát hl. m. Praha, odbor fondů EU vyhlašuje výběrové řízení na: "Zpracování textových a obrazových materiálů pro operační programy Praha - Adaptabilita a Praha - Konkurenceschopnost", jehož předpokládaná cena je 2 000 000,- Kč bez DPH.