Zrušení povinnosti zřídit zvláštní účet projektu OP Praha Konkurenceschopnost

19.02.2009: Od 1. 4. 2008 byla zrušena povinnost pro žadatele/příjemce zřídit zvláštní účet projektu OPPK. Příjemce může pro příjmy a výdaje spojené s projektem užívat jakýkoli vlastní účet u kterékoli komerční banky. Zároveň si u kterékoli komerční banky může pro projekt zřídit zvláštní účet/podúčet, který bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu.
Zdroj: OP Praha Konkurenceschopnost, Zobrazit celý článek