Čerpání prostředků z EU: Vyhlášení prvních výzev

17.02.2009:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlašuje v souladu s Regionálním operačním programem NUTS 2 Jihovýchod (ROP JV) historicky první výzvu v novém programovacím období 2007—2013 pro zájemce o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím ROP JV. Fakticky jde o odstartování možnosti čerpání evropských podpor. V tuto chvíli je výzva zaměřena na oblast dopravní infrastruktury resp. opravy komunikací a na tzv. technickou pomoc, která je nezbytná k zajištění administrace samotného procesu čerpání.

Zdroj: TZ Kraje Vysočina ze dne 18. září 2007